Wie kumm ik no de Oolwarder Kirch?

Nah de Oolwarder Kirch köönt Ji mit den HVV-Bus Linie 151, 250 un 251 fahrn. Ji mööt denn ober „BAB Waltershof“ (250, 251) oder „Am Altenwerder Kirchtal“ (151) utstiegen. Vun dor sünd dat noch 250 m (151) oder 800 m (250, 251) to Foot. De witten Schiller mit den Oolwarder Karktuurn wiest den Weg.

SONY DSCMit´t Auto köönt Ji öber de Autobahn A7 fahrn. Bi de Utfahrt „Waltershof“ rut un denn jümmer de Schiller <Autohof Altenwerder> nah. Wenn Ji ünner de Autobahn ünnerdörch sünd, bi de Ampel rechts af in de Stroot Am Altenwerder Kirchtal, denn nah rechts in Altenwerder Querweg, de den Weg nah de Kirch wiest.

Vun de B 73 ut fahrt Ji öber de Waltershofer Straat, jümmer de Schiller „Autohof“ un „Altenwerder“ nah. Dat geiht ok öber de Vollhöfener Weiden, rechts öber de Brügg nah Oolwarder. Wenn Ji ünner de Autobahn ünnerdörch sünd, bi de Ampel rechts af in de Stroot Am Altenwerder Kirchtal, denn nah rechts in Altenwerder Querweg, de den Weg nah de Kirch wiest.

De Navi-Adresse vun de Oolwarder Kirch is:

Altenwerder Querweg, 21129 Hamburg

Hier is noch ’n Daunlood: Wegbeschreibung St. Gertrud Altenwerder

Secured By miniOrange